اصفهان بسیج

ارتباط با سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

مهندسین عزیز که در رشته کشاورزی و هر یک از گرایشات آن تخصص دارند می توانند جهت عضویت و همکاری با این سازمان از طریق سامانه الکترونیکی سازمان به آدرس esf@bmki.ir و esf.bmki@chmail.ir یا به سایت سازمان به آدرس http://esf.bmki.ir مراجعه نمایند

با سلام

مهندسین عزیز که در رشته کشاورزی و هر یک از گرایشات آن تخصص دارند می توانند جهت عضویت و همکاری با این سازمان از طریق سامانه الکترونیکی سازمان به آدرس esf@bmki.ir و esf.bmki@chmail.ir یا به سایت سازمان به آدرس http://esf.bmki.ir مراجعه نمایند همچنین جهت عضویت می توانید با ارائه دو قطعه عکس ۳*۴ و دو عدد کپی شناسنامه و ارائه آخرین مدرک تحصیلی و رزومه خود به هر یک از کانون های بسیج مهندسین کشاورزی در سراسر استان مراجعه نمائید و با این سازمان در راستای بهبود کشاورزی استان همکاری نمائید لازم به ذکر است اعضای فعال از مزایای ویژه ای برخوردار خواهند شد.

سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی

استان اصفهان

آخرین اخبار