اصفهان بسیج
فرمانده حوزه بسیج شهید تندگویان شهرضا:

اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج شهید تندگویان شهرضا برگزار شد

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان (ره) شهرضا گفت: اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج ادارات شهرضا در روستاهای یحی آباد، مسینه و دهک برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج)، محمد جواد جانقربان اظهار کرد: اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج ادارات شهرضا به همت پایگاه بسیج خواهر و برادر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا برگزار شد.

فرمانده حوزه شهید تندگویان (ره) شهرضا افزود : این اردو با حضور تیم پزشکی و جمعی از اعضای بسیج پایگاه های بسیج خواهر و برادر شبکه بهداشت شهرضا و با همکاری بخشداری مرکزی شهرضا به منظور خدمت رسانی به مردم در روستاهای یحی آباد، مسینه و دهک برگزار شد.

وی با اشاره به برنامه های اجرا شده در این اردو افزود: ارائه ویزیت پزشک و داروی رایگان، مشاوره های درمانی ، غبارروبی مزار شهدا و سرکشی به خانواده معظم شهدای این روستاها از جمله برنامه های اجرا شده در اردوی جهادی یک روزه بوده است.

اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (23) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (4) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (9) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (10) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (11) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (12) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (13) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (8) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (15) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (14) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (27) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (25) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (26) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (24) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (28) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (22) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (21) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (20) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (19) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (16) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (17) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (18) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (7) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (6) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (5) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (3) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (2) اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج تندگویان شهرضا (1)

آخرین اخبار