اصفهان بسیج

کلیپ صوتی | بسیج

پایه‌ی اصلی کار بسیجی، اخلاص است. مخلصاً للَّه کار را انجام می دهد. این ناشی از روحیه اعتماد به خداست… (بیانات مقام معظم رهبری)

آخرین اخبار