اصفهان بسیج
مولودی خوانی حاج سیدمجید بنی فاطمه:

ای آرامش دریا شیرینی مثل رویا ،مولودی امام رضا(ع)/صوتی

به مناسبت میلاد امام رضا(ع) مولودی زیبایی با عنوان زیبای ای آرامش دریا شیرینی مثل رویا با صدای حاج سیدمجید بنی فاطمه تقدیم می گردد.

آخرین اخبار