اصفهان بسیج

اولین جشنواره تولید محصولات اقتصاد مقاومتی در حوزه قارچ / تصاویر

اولین جشنواره تولید محصولات اقتصاد مقاومتی در حوزه قارچ در دانشگاه آزاد خوراسگان در تاریخ ۲۵ آذر توسط شرکت نگار نصر برگزار شد

آخرین اخبار