اصفهان بسیج
با حضور سردار سلیمانی فرماندهی محترم سپاه صاحب الرمان (عج) استان اصفهان؛

اردوی آموزشی فرهنگی کانون های بسیج فرهنگیان استان اصفهان برگزار شد

به همت سازمان بسیج فرهنگیان استان اصفهان اردوی آموزشی ، فرهنگی مدیران و شورای کانون های بسیج فرهنگیان استان اصفهان تشکیل شد.

حجه الاسلام گرجی در اردوی سازمان بسیج فرهنگیان استان اصفهان افزود:

دشمن از طریق تغییر الگوها به دنبال تغییر در جامعه است.

حجه الاسلام و المسلمین گرجی: دشمن از طریق تغییر الگوها به دنبال تغییر در جامعه است.

به همت کانون بسیج فرهنگیان کاشان برگزار شد؛

همایش طب الرضا(ع) باحضوربی سابقه فرهنگیان کاشان

همایش طب الرضا(ع) باحضوربی سابقه فرهنگیان کاشان

کارگاه آموزشی انتخاب صحیح و سالم زندگی شاد و پایدار

به همت کانون بسیج فرهنگیان نطنز کارگاه آموزشی انتخاب صحیح و سالم زندگی شاد و پایدار برگزار گردید.

به همت کانون بسیج فرهنگیان کاشان برگزار شد؛

نشست بصیرتی ویژه سرگروههای صالحین بسیج فرهنگیان کاشان

نشست بصیرتی ویژه سرگروههای صالحین بسیج فرهنگیان کاشان

به همت سازمان بسیج فرهنگیان استان برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی، فرهنگی شورای کانون های بسیج فرهنگیان استان اصفهان

به همت سازمان بسیج فرهنگیان استان اصفهان دوره آموزشی ، فرهنگی شورای کانون های بسیج فرهنگیان استان برگزار خواهد شد.

سازمان بسیج فرهنگیان منتشر کرد:

بیانیه سازمان بسیج فرهنگیان به مناسبت هفته عفاف و حجاب/ تقابل با تهاجم علیه حجاب یک وظیفه همگانی است

بیانیه سازمان بسیج فرهنگیان به مناسبت هفته عفاف و حجاب/ تقابل با تهاجم علیه حجاب یک وظیفه همگانی است

به همت کانون بسیج فرهنگیان نجف آباد برگزار شد؛

همایش حجاب و عفاف توسط کانون بسیج فرهنگیان نجف آباد

همایش حجاب و عفاف توسط کانون بسیج فرهنگیان نجف آباد

به همت کانون بسیج فرهنگیان برخوار برگزار شد؛

برگزاری همایش امر به معروف و نهی ازمنکر با موضوع حجاب و عفاف

برگزاری همایش امر به معروف و نهی ازمنکر با موضوع حجاب و عفاف توسط کانون بسیج فرهنگیان برخوار

به همت کانون های بسیج فرهنگیان استان برگزار شد؛

برگزاری برنامه روز جهانی قدس در کانونهای بسیج فرهنگیان استان / تصاویر

برگزاری برنامه روز جهانی قدس در کانونهای بسیج فرهنگیان استان

آخرین اخبار