اصفهان بسیج

شصت و هفتمین جلسه بصیرت افزایی ۲۹ فروردین ۹۷

شصت و هفتمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع پیامبر اعظم (ص) با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲۹فروردین ۹۷ در ساعت ۱۸ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

شصت و ششمین جلسه بصیرت افزایی- ۲ اسفند ۹۶

شصت و ششمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع تفسیر موضوعی قرآن با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲ اسفند ۹۶ در ساعت ۱۶:۳۰ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

شصت و پنجمین جلسه بصیرت افزایی ۹۶٫۱۱٫۱۸

شصت و پنجمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع تفسیر موضوعی قرآن با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۶ در ساعت ۱۶:۳۰ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

شصت و چهارمین جلسه بصیرت افزایی ۹۶٫۱۱٫۰۴

شصت و چهارمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع تفسیر موضوعی قرآن با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۴ بهمن ۹۶ در ساعت ۱۷:۳۰ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

شصت و سومین جلسه بصیرت افزایی ۹۶٫۱۰٫۲۰

شصت و سومین جلسه بصیرت افزایی با موضوع تفسیر موضوعی قرآن با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲۰ دی ۹۶ برگزار گردید.

شصت و یکمین جلسه بصیرت افزایی ۹۶٫۹٫۲۲

شصت و یکمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع تفسیر موضوعی قرآن با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲۲ آذر ۹۶ در ساعت ۱۷:۳۰ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

پنجاه و نهمین جلسه بصیرت افزایی بسیج مهندسین صنعت ۲۴ آبان ۹۶

پنجاه و نهمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع جهاد با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲۴ آبان ۹۶ در ساعت ۱۸ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

پنجاه و هشتمین جلسه بصیرت افزایی بسیج مهندسین صنعت ۱۰ آبان ۹۶

پنجاه و هشتمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع جهاد با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۱۰ آبان ۹۶ در ساعت ۱۸ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

پنجاه و ششمین جلسه بصیرت افزایی بسیج مهندسین صنعت ۱۲ مهر ۹۶

پنجاه و ششمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع جهاد با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۱۲ مهر ۹۶ در ساعت ۱۶:۳۰ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

پنجاه و پنجمین جلسه بصیرت افزایی ۲۹ شهریور ۹۶

پنجاه و پنجمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع جهاد با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲۹شهریور ۹۶ در ساعت ۱۸ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

  • صفحه 1 از 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

آخرین اخبار