اصفهان بسیج

شصت و سومین جلسه بصیرت افزایی ۹۶٫۱۰٫۲۰

شصت و سومین جلسه بصیرت افزایی با موضوع تفسیر موضوعی قرآن با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲۰ دی ۹۶ برگزار گردید.

شصت و یکمین جلسه بصیرت افزایی ۹۶٫۹٫۲۲

شصت و یکمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع تفسیر موضوعی قرآن با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲۲ آذر ۹۶ در ساعت ۱۷:۳۰ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

پنجاه و نهمین جلسه بصیرت افزایی بسیج مهندسین صنعت ۲۴ آبان ۹۶

پنجاه و نهمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع جهاد با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲۴ آبان ۹۶ در ساعت ۱۸ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

پنجاه و هشتمین جلسه بصیرت افزایی بسیج مهندسین صنعت ۱۰ آبان ۹۶

پنجاه و هشتمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع جهاد با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۱۰ آبان ۹۶ در ساعت ۱۸ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

پنجاه و ششمین جلسه بصیرت افزایی بسیج مهندسین صنعت ۱۲ مهر ۹۶

پنجاه و ششمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع جهاد با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۱۲ مهر ۹۶ در ساعت ۱۶:۳۰ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

پنجاه و پنجمین جلسه بصیرت افزایی ۲۹ شهریور ۹۶

پنجاه و پنجمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع جهاد با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲۹شهریور ۹۶ در ساعت ۱۸ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

پنجاه و چهارمین جلسه بصیرت افزایی ۱۵ شهریور ۹۶

پنجاه و چهارمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع جهاد با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۱۵شهریور ۹۶ در ساعت ۱۸ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

پنجاه و سومین جلسه بصیرت افزایی ۱ شهریور ۹۶

پنجاه و سومین جلسه بصیرت افزایی با موضوع جهاد با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۱ شهریور ۹۶ در ساعت ۱۸ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

پنجاه و دومین جلسه بصیرت افزایی ۱۸ مرداد ۹۶

پنجاه و دومین جلسه بصیرت افزایی با موضوع تفسیر موضوعی قرآن با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۱۸ مرداد ۹۶ در ساعت ۱۸ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

پنجاه و یکمین جلسه بصیرت افزایی ۱۴ تیر ۹۶

چهارمین و آخرین جلسه این دوره با حضور استاد گرانقدر غلامعلی کریمی در تاریخ ۱۴ تیر ۹۶ از ساعت ۶ تا ۸ و با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار شد و در پایان آزمون ارائه چکیده ای مطلوب از مباحث بیان شده جهت شرکت در قرعه کشی جوایز نفرات برتر این دوره برگزار گردید.

  • صفحه 1 از 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

آخرین اخبار