اصفهان بسیج
پژوهشگر برتر جشنواره علمی_پژوهشی فرهنگیان بسیجی:

خلاءهای اخلاقی و فرهنگی جامعه دانش آموزی، انگیزه اصلی من برای تهیه مقاله بود

پژوهشگر برتر دوازدهمین جشنواره علمی_پژوهشی فرهنگیان بسیجی(محمد براتی از اصفهان) با اشاره به موضوع مقاله خود« نقش و جایگاه آموزش و پرورش و معلمان در تربیت اخلاقی دانش آموزان» گفت: بیشتر دغدغه من و همکارانم مسائل فرهنگی جامعه است و ما نیز در این راستا تصمیم گرفتیم مقاله ای درباره خلاءهای اخلاقی و فرهنگی در جامعه دانش آموزی، تهیه کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تیران و کرون:

حماسه نهم دی ناشی از ایمان راسخ مردم به نظام ولایی بود/ مهم ترین پروژه براندازی پس از برجام پروژه نفوذ است

سرهنگ میری گفت: مردم ایران اسلامی در نهم دی ماه با یک حرکت منسجم و عظیم که از ایمان راسخ به نظام ولایی حکایت دارد، فتنه های دشمن را در نطفه خفه کرده و پیروزی را رقم زنند.

آخرین اخبار