اصفهان بسیج
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک:

۹ دی آب پاکی مردم بر دست دشمنان نظام بود

سرهنگ دوم پاسدار جواد فصیحی در گفتگو تفصیلی با سفیرخور حماسه ۹ دی را پاسخ کوبنده به زیاده خواهی فتنه گران دانست.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک:

وظیفه نخبگان بصیرت افزایی و روشنگری است

سرهنگ فصیحی در همایش ائمه جمعه و جماعات خوروبیابانک بصیرت افزایی و روشنگری را وظیفه ی اصلی نخبگان و خواص عنوان کرد.

پایگاه شهید بهشتی خوروبیابانک؛

برگزاری رزمایش گردان پایگاه محور

رزمایش گردان عاشورای پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی شهرستان خوروبیابانک در محل مجتمع شبانه روزی شهدای خوروبیابانک برگزار گردید.

آخرین اخبار