اصفهان بسیج
فرمانده حوزه بسیج شهید تندگویان شهرضا:

اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج شهید تندگویان شهرضا برگزار شد

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان (ره) شهرضا گفت: اردوی جهادی یک روزه حوزه بسیج ادارات شهرضا در روستاهای یحی آباد، مسینه و دهک برگزار شد.

فرمانده سپاه شهرضا:

تشییع شهدا در شهرستان شهرضا انقلاب بزرگی را رقم زد

فرمانده سپاه شهرضا: تشییع شهدا در شهرستان شهرضا انقلاب بزرگی را رقم زد و با وجود اینکه شهرضا در برنامه تشییع نبود با پیگیری‌های مسئولان شهرستان شهدای غواص نیز به شهرضا آمدند.

آخرین اخبار