اصفهان بسیج
با حضور فرمانده لشکر 14 امام حسین (ع) صورت گرفت؛

فرمانده جدید گردان پیاده ۱۱۹ امام حسین (ع) بادرود معرفی شد

مراسم تودیع و معارفه فرمانده گردان امام حسین (ع) بادرود با حضور سردار عرب پور فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) برگزار شد.

آخرین اخبار