اصفهان بسیج

این وکلایی که شما انتخاب کرده‌اید، شعورشان همین است.بروید آدم انتخاب کنید !

منزل مدرس شلوغ بود. جمعی از مردم به نشانه‌ی اعتراض آنجا جمع شده بودند. تا مدرس از مجلس به خانه بازگشت به او گفتند: لایحه‌ای که امروز تصویب شد خلاف مصلحت بود چرا تصویب شد؟ مدرس گفت:” اگر ۲۰ رأس اسب و الاغ و یک آدم را در مجلسی جمع کنند و از آن‌ها بپرسند […]

راهبرد اقتدار و امنیت فراگیر

آنچه تا کنون که عامل بازدارنده دسیسه های دشمنان و در راس آن آمریکای جنایتکار بوده و توازن قوا را فراهم نموده است ، نه دیپلماسی و نه حقوق بین الملل بوده بلکه قدرت بالای بازدارندگی و اقتدار درون زای ملی و همه جانبه انقلاب اسلامی بوده است.

آخرین اخبار